Tumblelog by Soup.io
 • neingeist
 • chickchick
 • Supergirl
 • peoplefail
 • mavek
 • kodama
 • bumszakalaka
 • yogurt
 • elechili
 • xann
 • Rollo
 • drozdzi
 • Pyranya
 • Gutterstar69
 • wszedziekrew
 • knbbl
 • pedropaiva
 • mishbehave
 • bedazzlement
 • handstandsforyou
 • obcyastronom
 • karabinier
 • cybersoul
 • spartanmoving
 • Se-ba
 • christopher-walken
 • gocha06
 • podplemnik
 • zwart
 • janedoe
 • milkie
 • knurek
 • adore
 • cataleya90
 • westentaschenphilosoph
 • RainbowDash
 • maakowiec
 • vol
 • quentinho
 • biram
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • mobo
 • zelka
 • BloodyYuki
 • majak
 • nawrotka
 • Kanister
 • makswilczur
 • cimcirymci
 • davidtia332
 • weregesu
 • solomonxgrundy
 • guyver
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 25 2017

0665 3f9f 500

alldayphotography:

golden ears national park. bc. by Tanner Wendell Stewart Photography

Reposted fromfleursdemal fleursdemal
8221 98b9
Każdy człowiek ma zalety i wady, któż o tem nie wie? Mają wady i zalety dziewczynki, mają i chłopcy. — A trzeba się porozumieć ze sobą, szanować, wybaczać i lubieć.
— Janusz Korczak
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viacytaty cytaty
5445 c9c1
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaCeseline Ceseline
9691 115a 500
Reposted fromwestwood westwood viaCeseline Ceseline
6821 a800
Reposted fromamatore amatore viaCiupus Ciupus
0671 ea00 500
Reposted fromkrzysk krzysk viasucznik sucznik
7837 fae5 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
1304 8cd2 500
Reposted fromnudes nudes
8068 4db6 500
Reposted fromnudes nudes
9344 3985 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viasucznik sucznik
4882 dae7 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
1960 9b09

jovencitaj:

maravilloso

Reposted fromnudes nudes
3475 8537

.

Reposted frombestero bestero viaCiupus Ciupus
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viaCeseline Ceseline
8270 e0a0 500

shycutieboobs:

-Reading. (Old photos, but i like!)

Reposted fromnudes nudes
8795 518c
Reposted fromnudes nudes
8792 13b6
Reposted fromnudes nudes
7176 a54e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viadestrukcja destrukcja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl