Tumblelog by Soup.io
 • neingeist
 • chickchick
 • Supergirl
 • peoplefail
 • mavek
 • kodama
 • bumszakalaka
 • yogurt
 • elechili
 • xann
 • Rollo
 • drozdzi
 • Pyranya
 • Gutterstar69
 • wszedziekrew
 • knbbl
 • pedropaiva
 • mishbehave
 • bedazzlement
 • handstandsforyou
 • obcyastronom
 • karabinier
 • cybersoul
 • spartanmoving
 • Se-ba
 • christopher-walken
 • gocha06
 • podplemnik
 • zwart
 • janedoe
 • milkie
 • knurek
 • adore
 • cataleya90
 • westentaschenphilosoph
 • RainbowDash
 • maakowiec
 • vol
 • quentinho
 • biram
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • mobo
 • zelka
 • BloodyYuki
 • majak
 • nawrotka
 • PsychoNADaktywnyWilczek
 • cimcirymci
 • davidtia332
 • weregesu
 • solomonxgrundy
 • guyver
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2018

5512 71b1 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork viaMartwa13 Martwa13
6597 a5d4
Reposted frompankamien pankamien viaGunToRun GunToRun
"Stojąc w miejscu też można zabłądzić".
— Edward Stachura
Wychodząc z piaskownicy też nie wiedziałam, że robię to po raz ostatni. Więc jaką mam pewność, że jeszcze kiedyś się zobaczymy?
— Jagoda Szuster
4909 01c7 500
Reposted frommaple-leaf maple-leaf viaGunToRun GunToRun
5414 d926 500
Reposted fromimradioactive imradioactive viapoolun poolun
7102 7aa6 500
Reposted fromcorvax corvax viapoolun poolun
4521 8ca1 500
Reposted frommaliwa maliwa viainstead instead
5744 95eb 500

alecsgrg:

Path to tranquility | ( by Juuso Hämäläinen )
2712 691b 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viapoolun poolun
Stoję na granicy dwóch światów, w żadnym nie czuję się u siebie.
Reposted fromblackjeremy blackjeremy viapureevil pureevil
5775 8439 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo
Właśnie nadeszło "kiedyś"
i nic się nie zgadza.
Reposted fromaggape aggape viainstead instead
5249 d611

Identitäre Verblödung

Wenn Realität und Wunsch(horror)vorstellung in Sachen Kriminalität auseinandergehen....

Reposted fromHeadbanger Headbanger viaschaaf schaaf

March 18 2018

7840 d5ec 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viaskizzo skizzo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl