Tumblelog by Soup.io
 • neingeist
 • chickchick
 • Supergirl
 • peoplefail
 • mavek
 • kodama
 • bumszakalaka
 • yogurt
 • elechili
 • xann
 • Rollo
 • drozdzi
 • Pyranya
 • Gutterstar69
 • wszedziekrew
 • knbbl
 • pedropaiva
 • mishbehave
 • bedazzlement
 • handstandsforyou
 • obcyastronom
 • karabinier
 • cybersoul
 • spartanmoving
 • Se-ba
 • christopher-walken
 • gocha06
 • podplemnik
 • zwart
 • janedoe
 • milkie
 • knurek
 • adore
 • cataleya90
 • westentaschenphilosoph
 • RainbowDash
 • maakowiec
 • vol
 • quentinho
 • biram
 • chlopcycalujaswojedziewczyny
 • mobo
 • zelka
 • BloodyYuki
 • majak
 • nawrotka
 • Kanister
 • PsychoNADaktywnyWilczek
 • cimcirymci
 • davidtia332
 • weregesu
 • solomonxgrundy
 • guyver
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

7793 232c 500
0515 e812 500
Anti-Intellectualism
Reposted fromFlau Flau viaprincess-carolyn princess-carolyn
8665 6287 500
Reposted fromkatiestkid katiestkid viarunkenstein runkenstein

September 22 2017

Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaoxytocin oxytocin
Zaraz nastawię czajnik na herbatę. Umyje głowę, a potem, co potem, spróbuję wyspać się z tego wszystkiego
— Wisława Szymborska
(via introwertyzm-egzaltacyjny)
Reposted fromdivi divi viakurdebele kurdebele
8757 fc76
Reposted fromtfu tfu viaoxytocin oxytocin
0757 5980 500
Reposted fromSapereAude SapereAude viaintroweirds introweirds
Jeżeli otarłeś się o gówno, to smród pozostaje (przez jakiś czas), ale nie oznacza, że sam masz się stać łajnem, po prostu w przyszłości będziesz ostrożniejszy, będziesz uważniej patrzył pod nogi oraz gdzie, jak i z kim idziesz. Cytując Volanta " czasem najlepsze co można powiedzieć to: „Pies to jebał!”. Jeśli wszedłeś w kupę, to nie możesz w nią odwejść. Jedyne co możesz to wytrzeć ją o trawę i pójść dalej wciąż czując smród, ale wiedząc, że nie będzie trwać wiecznie.
— znalezione
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viasanitas sanitas
1577 432b 500
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona viazbroo zbroo
8917 f2dc
5373 e3d7
Reposted fromkyte kyte viaviva-salvadore viva-salvadore
3022 b2d8 500

M. Hłasko

Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaasalluhi asalluhi
9113 be90
books about making friends
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaasalluhi asalluhi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl